Property to rent in AMLWCH from £700/mo to £900/mo

£800/mo

to rent.

LL689AH, Amlwch, Isle Of Anglesey, UK

land Mae Eiddo yn falch o gynnig llawr gwaelod hen adeilad HSBC yn nhref Amlwch. Mae'r adeilad wedi'i leoli'n ddelfrydol yng nghanol y dref ac fe'i cynnigir ar les tymor hir. Mae hyblygrwydd ynglyn a faint o'r llawr gwaelod mae'r tenant ei angen a bydd y pris yn adlewyrchu faint o'r llawr gwaelod sydd ei angen. Bydd yn rhaid i'r tenantiaid sicrhau fod pob hawl mewn lle ar gyfer diben y busnes. Eiddo are pleased to offer the ground floor of the old HSBC Bank in Amlwch. The building is ideally located…

land

Eiddo Cyf